Parsiyel Taşımacılık

Parsiyel taşımacılık nedir? genelde şehirler arası nakliyatta, daha ekonomik olması kaygısı ile, ayrı ayrı müşterilerin eşyalarının tekbir araçta taşınması işine parsiyel taşımacılık denir. Bir kaç müşterinin eşyasının aynı araçta taşınmasının en büyük avantajı elbette ekonomik olmasıdır. Müşterilerde oluşan kaygı parsiyel taşımada eşyaların bir birine karışması olasılığıdır. Bu haklı bir kaygıdır, ancak işinde uzman, profesyonel taşımacılıkta eşyaların karışması mümkün değildir. Deneyimli uzman ekibimiz yıllarca kazandığı deneyim de, hiç bir müşterinin eşyasının bir diğerinin eşyasına karışmasına fırsat vermemiştir.

Ev-Taşıma

İzmir İstanbul Parsiyel Taşımacılık Hizmetleri

İzmir İstanbul Parsiyel Nakliyat’ın Ayırıcı Profesyonel Özellikleri:

  • Öncelikle firmamız, sektöründe deneyimli , eğitimli ve uzman ekiple çalışan profesyonel bir şirkettir.
  • Şirketimiz yaptığı her iş sonrası ekibi ile toplantılar yapar. İşi değerlendirir. Sonraki taşıma için sürekli daha fazla deneyim biriktirir. Yenilikleri yaratır.
  • Nakliyat ve taşınma sisteminde kullanılan ekipmanı teknolojik düzeye göre yeniler. Çevre ve insan sağlığını gözetir. Ekipman unsurlarının doğal yaşama zarar vermesini engeller.

İzmir İstanbul Parsiyel Nakliyat’ın Planlanması:

  • Planlama; iş aşamalarının belirli ve program dahilinde belirlenmesidir.
  • Taşınma hassas ve ciddi bir iştir. Planlanması da hassasiyet ve ciddiyetle gerçekleştirilir.

İzmir İstanbul Parsiyel Nakliyatta Ekpspertiz:

  • Ekspertiz ücretsizdir. Taşınacak ev, işyeri, büro, fabrika veya otel olabilir. Ekspertiz, öncelikle, taşınacak eşyaları belirler. Tek tek eşyaların niteliğini, hassasiyetini, özelliklerini tespit eder. Hangi ekipmanlar ile taşınacağını tespit eder. Taşınma için gerekli olan ekip ve ekipmanı netleştirir. Taşınacak yeni yerde yerleştirme işlemine karar verir. Raporlar.

İzmir İstanbul Parsiyel Nakliyat Fiyatı:

  • Ekspertiz raporu esas alınarak, fiyat şekillenir. Hem ekspertiz raporu hemde bu raporla oluşan fiyat müşteri onayı ile gerçekleşir.

İzmir İstanbul Parsiyel Nakliyatta Sigorta:

  • Tüm hassasiyete, deneyime rağmen olası bir olağandışılık mutlaka düşünülür. Olağanüstü ihtimale karşı güvence oluşturulur. Müşterinin eşyası emanettir. Emanetin güvencelenmesi şarttır. Sigortalama işlemi güvencelemedir.

Daha detaylı bilgi için kurumsal web sitemiz: www.parsiyeltasimacilik.com.tr